Kompleksowa oferta opracowania kart charakterystyki mieszaniny - Candle by Visha

Zapraszamy do współpracy - zaufaj ekspertom
Zapytaj o wycenę!

Ilość

KOMPLEKSOWA OFERTA OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI mieszaniny – Candle by Visha

Najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw – karta charakterystyki


Karta charakterystyki (SDS) 
jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II oraz Rozporządzenia WE 2020/878.

Karta charakterystyki mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, zwłaszcza tymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Jako dokument stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach mieszaniny i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.
Karta charakterystyki miszaniny